KOULUTUKSET

KOULUTUKSET OVAT OLENNAINEN OSA TARJOAMIAMME PALVELUITA

Vesileikkaukseen ja vesileikkureihin liittyvät koulutukset ovat olennainen osa tarjoamiamme palveluita. Hyvän koulutuksen avulla varmistetaan, että koneet ovat tehokkaassa käytössä. Tällöin käyttävät tietävät miten vesileikkauskoneista ja vesileikkauksesta saadaan paras mahdollinen hyöty. Meiltä saa vesileikkureiden käyttökoulutusta, ohjelmointikoulutusta, huoltokoulutusta sekä vesileikkauksen prosessikonsultaatiota.

Vesileikkureiden käyttökoulutus

Vesileikkauskoneen käyttökoulutus on olennainen osa koneen toimitusprosessia. Käyttökoulutus voidaan pitää joko Muototerän tai asiakkaan tiloissa. Kokemuksen mukaan, parhain hyöty saadaan silloin, kun koulutus järjestetään asiakkaan tiloissa koneen käyttöönoton yhteydessä.

Käyttökoulutuksia järjestetään myös myöhemmin vesileikkauskoneen elinkaaren aikana. Esimerkiksi uuden henkilöstön aloittaessa tai koneen päivityksen yhteydessä voi olla järkevää järjestää lisäkoulutusta koneen käyttäjille.

Käyttökoulutus räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan

  • Laitteiston turvallisuusohjeiden ja turvallisen käytön läpikäynti

  • Tutustuminen koneen mekaniikkaan ja toimintaperiaatteeseen

  • Säännölliset itse tehtävät huoltotoimenpiteet

  • Koneen käyttö eri tilanteissa

  • Mahdolliset virhetilanteet ja näiden poistaminen

  • CAD/CAM ohjelmistokoulutus

OHJELMISTOKOULUTUKSET

Osana käyttökoulutusta ja joskus myös täysin omana koulutuksenaan on ohjelmistokoulutus. Tässä koulutuksessa paneudutaan CAD/CAM-ohjelmistoon ja tämän hyödyntämiseen asiakkaan erityistarpeet huomioiden. Hyvin tehdyt ohjelmat lisäävät vesileikkauskoneen tehokkuutta ja vähentävät turhaa hukkaa. Ohjelmistokoulutuksia järjestetään eri ohjelmistomoduuleille tarpeen mukaan joko Muototerän tai asiakkaan tiloissa.

HUOLTOKOULUTUKSET

Vesileikkurin huolto voidaan joko kokonaan tai osittain ulkoistaa Muototerälle, mutta osan siitä voi myös tehdä itse. Koneen toimituksen yhteydessä tai konetoimituksen jälkeen asiakas voi hankkia koulutusta vesileikkurin huoltoon liittyen. Tällöin tarvitaan erillinen työkalusarja, joka sisältää pumpun huollossa tarvittavat erikoistyökalut. Koulutus pitää sisällään korkeapainepumpun toimintaperiaatteen läpikäynnin ja huoltotoimenpiteet valituille komponenteille.

VESI­LEIKKAUKSEN PROSESSI­KONSULTAATIO

Vesileikkurin elinikä on tyypillisesti hyvin pitkä. Tämän elinkaaren aikana voi tulla tilanteita, että konetta halutaan käyttää erilaiseen leikkaukseen kuin mihin se oli alun perin ajateltu. Tällöin voidaan kääntyä Muototerän puoleen ja hankkia koulutusta uuden materiaalin leikkausprosessiin.

Muototerällä on kattavaa tietoa erilaisten materiaalien leikkaamisesta. Uusissa leikkausprosesseissa voi tulla ajankohtaiseksi optimoida esimerkiksi leikkausnopeudet ja -kiihtyvyydet, painetasot, leikkauslaatu, leikkaushiekan määrä tai kaikkein näiden yhdistelmä. Koulutuksen pohjana on tarve, eli mitä halutaan saavuttaa. Muototerän prosessikoulutuksen avulla päästään nopeammin oikeiden parametrien etsimisestä tehokkaaseen tuotannolliseen leikkaukseen.

RAKENNA OMA VESILEIKKURISI

Rakenna oma vesi­leikkaus­kone! Suunnittele vesi­leikkaus­sovellus juuri teidän tarpeisiin sopivaksi ja pyydä tarjous.